PLE 2 DE FEBRER DE 2017

Aquest Ajuntament en Ple celebrarà sessió ordinària en el Saló d’Actes de la Casa Consistorial, el dijous dia 2 de febrer de 2017 i hora de les DINOU per tractar dels assumptes inclosos en la següent ODRE DEL DÍA:

Part resolutòria
1. Aprovació de les actes pendents i/ o redactades.
2. Expte 206/2017 instruït sobre declaració de Lesivitat
3. Expte 213/2017 instruït sobre modificació del Reglament de concessió de llicències d’obertura per a instal.lacions eventuals portàtils o desmuntables.
4. Proposta del Grup Municipal d’EUPV sobre la Barrera electoral.
5. Proposta del Grup Municipal Compromís de suport al Conservatori professional Joaquín Rodrigo de Sagunt.
6. Mocions d’urgència a l’empara de l’article 91.4 del ROF.

Part de control dels òrgans de govern
7. Dació de compte dels Decrets d’alcaldia i Juntes de govern Local.
8. Precs.
9. Preguntes.

Arxivat en: Comarcal, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *