PLE 11 GENER 2017

Aquest Ajuntament en Ple celebrarà sessió ordinària en el Saló d’Actes de la Casa Consistorial, el dimecres dia 11 de Gener de 2017 i hora de les DINOU per tractar dels assumptes inclosos en la següent ODRE DEL DÍA:
Part resolutòria
1. Aprovació de les actes pendents i/ o redactades.
2. Moció del Grup municipal Socialsta sobre adhesió a la Declaració de Paris sobre la SIDA
3. Moció del Grup municipal Socialsta sobre Modificacions legals respecte al sostre de despesa i la taxa de reposició
4. Moció del Grup Municipal Compromís sobre creació d’un gabinet de normalització lingüística.
5. Expte 1323/2016 instruït sobre declaració de Lesivitat.
6. Expte 2552/ 2016 Instruït sobre contractació del servei d’assessorament i col·laboració en matèria de gestió recaptatòria.
Part de control dels òrgans de govern
7. Mocions d’urgència a l’empar de l’article 91.4 del ROF.
8. Dació de compte dels Decrets d’alcaldia i Juntes de govern Local.
9. Precs.
10. Preguntes.

Arxivat en: Comarcal, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *